VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě PRODEJ-KRMIV.cz jsou v souladu s §273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. pozdějších předpisů.

II. Identifikace smluvních stran

1.prodávající

Internetový obchod www.prodej-krmiv.cz, zastoupený Milenou Rubešovou, Štefánikova 1691, 274 01 Slaný, IČO:74670158, DIČ:CZ8051300664

2.kupující

Za kupujícího lze považovat pouze fyzickou nebo právnickou osobu, která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému PRODEJ-KRMIV.cz. Kupující prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III.

III. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží na www.prodej-krmiv.cz. Při evidování osobních údajů je dodržován zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. Prodej.cz se tímto zavazuje, že evidované osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníků poskytovány třetí osobě, ani s nimi nebude jinak manipulováno pro jiné účely, než ke kterým byly poskytnuty.

IV. Práva povinnosti smluvních stran

Vlastnické právo na zboží vzniká kupujícímu dnem zaplacení kupní ceny včetně DPH. U platby na bankovní účet se dnem zaplacení rozumí den připsaní platby včetně DPH na účet prodávajícího.

1.práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má právo objednávku kdykoliv stornovat bez udání důvodů nebo z důvodů, že objednané zboží se již nevyrábí, nedováží nebo se u něj výrazně změnila jeho pořizovací cena. V případě, že tato skutečnost nastane, bude kupující neprodleně informován, za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již za zboží zaplatil, bude mu neprodleně vrácena plná částka zpět na bankovní účet nebo poslána na adresu ve formě poštovní poukázky.

2.práva a povinnosti kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným odesláním. Po závazném odeslání jen tehdy, pokud prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s tímto jednáním.

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravujícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.